Aquarius Angels® Healing


In 2000 kreeg Annelies Hoornik voor het eerst contact met Aartsengel Michael, er volgde een intensieve periode waarin Annelies door Aartsengel Michael werd voorgesteld aan diverse andere engelen. Een aantal van deze engelen werden omschreven als: "de helende engelen die bij jou zijn". Op dat moment begreep Annelies niet wat ze daar precies mee moest. Jaren later in 2006 kreeg ze daar haar eerste inzicht in tijdens een consult. Een heling van een splitseconde loste de zware rugklachten van de klant ineens op.


Daarna heeft het nog even geduurd voordat deze helende engelen echt naar de voorgrond stapten en zich bekend maakten aan Annelies als de Aquarius Angels. Ze vroegen haar om aantekeningen te maken van hun manier van helen, dit was in 2009. De Aquarius Angels® gaven Annelies via channelingen inzichten in het nieuwe tijdperk dat vanaf  21-12-2012 zou komen. Bij dit nieuwe tijdperk hoort een nieuwe energie en een nieuwe manier van helen die door de Aquarius Angels naar de Aarde gebracht is.

Aquarius Angels Healing

Vanaf 2011 is Annelies deze helingen gaan geven aan mensen en daar kwam bijzondere feedback op. De Aquarius Angels® hebben Annelies toen gevraagd om meer channelingen te noteren en dit bleek het Aquarius Angels® Healing systeem te zijn wat Annelies toen verder ontwikkeld heeft, vanaf 21-12-2012 mocht dit ook aangeboden worden als workshop. Intussen is er ook een boekje met berichten van de Aquarius Angels uitgegeven.


Dit is wat de Aquarius Angels® over deze nieuwe manier van helen zeggen (in 2012):


"Er zijn in de loop der tijd veel verschillende soorten healingen ontstaan en elke vorm helpt mensen die in hun eigen spirituele ontwikkeling precies op dezelfde trilling als zo'n healingvorm zitten. Zo zijn er mensen die veel aan Reiki sessies hebben gehad, maar op een bepaald moment overstappen op een andere soort heling met de actuelere engelenenergie. Elk van deze mensen is dan vanuit de oude trilling, die bv een Reiki healing heel nuttig en effectief maakte, doorgegroeid naar een nieuwe trilling waar een nieuwe healing vorm dan beter bij past.


Nu  is de tijd aangebroken om een nieuwe vorm van heling te ontwikkelen. Wij zullen je de inzichten en technieken aanreiken om de mensen die doorgegroeid zijn, en nu een lichtere vorm van healing nodig hebben te kunnen bedienen. Dit is de Aquarius Angels® Healing.


Het oude principe van moeten doorleven om te helen mag losgelaten worden. Ook het oude weg moeten halen voor er nieuwe energie in kan om te helen is achterhaald. Wij verlichten de illusie van afscheiding die ongemak veroorzaakt en brengen je weer in contact met de Bron"

De Aquarius Angels® Healing nu


Op dit moment geeft Annelies Hoornik regelmatig Aquarius Angels® Healing weekenden waarin je leert hoe deze healingen te geven. Een healing kan aan zichzelf of een ander gegeven worden. Ook zijn er inmiddels Aquarius Angels® Healing Trainers die door Nederland, België en Duitsland deze workshops aanbieden. 


Jaarlijks vieren we met de Aquarius Angels de Magische Midwinter Momenten een dag van inzichten, heling en vooral ook het ontvangen van de energie van het jaar dat zal komen. Waardoor je optimaal het nieuwe jaar in kunt gaan. Deze dag valt zo mogelijk op 21 december, als dat niet in het weekend valt dan de dichtstbijzijnde dag in het weekend.


Annelies Hoornik over de Aquarius Angels®


"Het is een eer en een groot genoegen om de boodschappen over het nieuwe Gouden Tijdperk en de daarbij horende Aquarius Angels® Healing te ontvangen en uit te werken tot workshops. Het geven van de consulten brengt een bijzonder lichte en krachtige energie met zich mee, die iedereen zou moeten kunnen ervaren. Voor mij als persoon was het vreemd om zoiets nieuws aangereikt te krijgen en ik was na de eerste proefbehandelingen dan ook erg blij met de veranderingen die het bij mensen teweeg heeft gebracht. Wat daarna in en na de workshops allemaal gebeurde is zo bijzonder, dat het me na al die jaren dagelijks met de engelen gewerkt te hebben, nog blijft verbazen."Kom naar de Tarot verdieping cursus op 29 juni bij Annelies of volg een leuke online cursus